Skip to content
Book donation
Book donation icon

Lei Yue Mun Plaza, Yau Tong (6/12/2022)

Lei Yue Mun Plaza, Yau Tong (6/12/2022)
AddressExhibition C1, 1/F, Lei Yue Mun Plaza, 80 Lei Yue Mun Road, Yau Tong
Opening hour11:30 - 18:00
Phone27101234