Skip to content
Book donation
Book donation icon

Lei Yue Mun Plaza, Yau Tong (23/07/2021)

Lei Yue Mun Plaza, Yau Tong (23/07/2021)
AddressExhibition C1, 1/F, Lei Yue Mun Plaza, 80 Lei Yue Mun Road, Yau Tong
Opening hour11:30 - 18:00
Phone2710-1234